Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 8. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Certifikát

Obec Vitice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

 

1

 

Kudy z nudy              www.kudyznudy.cz 

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA VITICE

 

Kapacita mateřské školy je 28 dětí věkově smíšených. Provoz od 6,30 – 16,00 hod. Organizaci a provoz školy upravuje ,,Školní řád“, který je umístěn v prostorách šatny.

Prostory mateřské školy jsou dostatečné a vhodně zvolené. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým individuálním činnostem dětí. Je nově vybaveno WC o nový pisoár a sprchový kout. Nábytek je nově zakoupen – skříně i židličky. Jsou nové i akumulační kamna. Tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.  Vybavení hračkami, materiály a doplňky je průběžně obnovováno o nový modernější sortiment.

Dětské práce jsou vystavovány v šatně, kde jsou přístupné k zhlédnutí všem návštěvníkům školy. Je využívána i venkovní nástěnka umístěna na oplocení školy.

U budovy mateřské školy je zahrada, která slouží pouze v době provozu školy dětem. Areál je řádně oplocen, vybaven domečky a  pískovišti s kryty. Prostor je vybaven tak, aby umožnil dětem rozmanité pohybové aktivity. Vzrostlé stromy poskytují dětem v letních měsících dostatek stínu.

Dětem se snažíme poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek tekutin a dodržují pitný režim. V nabídce je sladký i nesladký nápoj. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

Snažíme se dle možností o pravidelný denní rytmus a řád, který reaguje na aktuální situaci a potřebu dětí, rodičů i školy. Dále se snažíme naplňovat potřeby dětí, aby se cítily šťastně a spokojeně. Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Nástup dětí je od 6,30 do 8,00 hod. Poté se škola uzavírá. Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Probíhají po celý den a prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami se zřetelem na individuální potřeby dětí.  Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (přizpůsobujeme se počasí) a mají dostatek volného pohybu nejen ve volné přírodě, ale i na zahradě a i interiéru školy.

Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci s rodičem (moc se neosvědčilo).

Pedagogové respektují potřeby dětí (obecné, vývojové, individuální) reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace klidu, pohody a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není znevýhodněno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Je dodržován stanovený řád.

Pedagogický styl respektuje způsob, jakým jsou děti vedeny. Je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Nedochází k manipulaci s dětmi, zbytečnému organizování a podporování nezdravé soutěživosti dětí.

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztahu mezi dospělými a dětmi se snaží o projevy vzájemné důvěry, toleranci, ohleduplnosti a zdvořilosti, solidarity a vzájemné pomoci a podpory.

Zvláštní pozornost je věnována prevenci šikany a sociálně patologických jevů u dětí.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Plánování pedagogické práce a chod školy je plně funkční, zástupce ředitele vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s kolegyní. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, hasiči, policií, mysliveckým sdružením a Mateřskou školou Kozojedy, kde nám přednáší paní učitelka školení první pomoci. Dále spolupracujeme s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (depistáž).

Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o individuálních pokrocích v rozvoji učení. Domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí.

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejích záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Mateřská škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program - ,, Díváme se kolem sebe“ který vychází z Rámcového programu pro mateřské školy. Cílem naší školy je spokojené dítě, kterému se snažíme naslouchat, nebojácné, připravené pro vstup do základní školy. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směruje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Uvědomění si …….dospělý je vnímán jako vzor !
 

 • laskavý přístup učitelky ( slovy, gesty )
 • individuálnější přístup na slabší děti -  ( slabší, neprůbojné dítě potřebuje pomoc dospělých - časté oběti agrese)
 • pěstování kooperace - ( silný chrání - pomáhá slabšímu)
 • skupinová práce - hodnotíme výsledek všech - chválíme (i jednotlivce)
 • okamžitá reakce za násilí (slovní upozornění, omezit dítě v činnosti)
 • u mladšího dítěte reakce co nejrychleji po činu - sankci zdůvodnit
 • při četbě pohádek a vyprávění příběhů zdůraznit - násilí má být poraženo kouzlem, dobrým činem…….
 • kultivovat dětskou řeč - hrubost opravovat 

 

Prezentace MŠ

 Dne 28.11.2014 byla ukončena realizace projektu „Zateplení vnějšího pláště mateřské školy Vitice“, akceptační číslo projektu 14197283. Projekt byl financován za spoluúčasti fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci 50. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa/oblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy č.p. 104 Vitice, úspora primárních zdrojů energie a tím snížení emisí relevantních látek, především CO2. Realizace projektu zahrnovala zvýšení tepelného odporu budovy zateplením vnějšího pláště budovy mateřské školy v obci Vitice kontaktním stěnovým zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních výplní, provedení nových vnitřních a vnějších okenních parapetů a zateplení střechy v mezistřešním prostoru stavby.

Celkové výdaje projektu: 1.565.999,42 Kč, způsobilé výdaje projektu: 1.010.522,00 Kč, dotace Fondu soudržnosti EU: 858.943,00 Kč, dotace SFŽP: 50.526,00 Kč.


 

Dne 28.11.2014 byla ukončena realizace projektu „Zateplení vnějšího pláště hospodářského pavilonu mateřské školy Vitice“, akceptační číslo projektu 14197603. Projekt byl financován za spoluúčasti fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci 50. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa/oblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy hospodářského pavilonu č.p. 102 mateřské školy Vitice, úspora primárních zdrojů energie a tím snížení emisí relevantních látek, především CO2. Realizace projektu zahrnovala zvýšení tepelného odporu budovy zateplením vnějšího pláště budovy hospodářského pavilonu mateřské školy v obci Vitice kontaktním stěnovým zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních výplní, provedení nových vnitřních a vnějších okenních parapetů a zateplení střechy v mezistřešním prostoru stavby.

Celkové výdaje projektu: 1.991.050,47 Kč, způsobilé výdaje projektu: 825.039,00 Kč, dotace Fondu soudržnosti EU: 701.283,15 Kč, dotace SFŽP: 41.251,95 Kč.


Historie

Zapojení do projektu:

,,Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod II."

reg.č. CZ.02.3.68/0/15_005/0000148

( poskytnutí poradenské služby, logopedické vyšetření, péče )

Projekt byl realizován v období 1.ledna 2016 až 30. červen 2017

cílem projektu bylo  :

- prohloubení spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání s cílem rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka

- vytvoření Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod