Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 8. 2017

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Přehrát/Zastavit Další

Certifikát

Obec Vitice - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

 

1

 

Kudy z nudy              www.kudyznudy.cz 

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA VITICE

 

Kapacita mateřské školy je 28 dětí věkově smíšených. Provoz od 6,30 – 16,00 hod. Organizaci a provoz školy upravuje ,,Školní řád“, který je umístěn v prostorách šatny.

Prostory mateřské školy jsou dostatečné a vhodně zvolené. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým individuálním činnostem dětí. Je nově vybaveno WC o nový pisoár a sprchový kout. Nábytek je nově zakoupen – skříně i židličky. Jsou nové i akumulační kamna. Tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.  Vybavení hračkami, materiály a doplňky je průběžně obnovováno o nový modernější sortiment.

Dětské práce jsou vystavovány v šatně, kde jsou přístupné k zhlédnutí všem návštěvníkům školy. Je využívána i venkovní nástěnka umístěna na oplocení školy.

U budovy mateřské školy je zahrada, která slouží pouze v době provozu školy dětem. Areál je řádně oplocen, vybaven domečky a  pískovišti s kryty. Prostor je vybaven tak, aby umožnil dětem rozmanité pohybové aktivity. Vzrostlé stromy poskytují dětem v letních měsících dostatek stínu.

Dětem se snažíme poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek tekutin a dodržují pitný režim. V nabídce je sladký i nesladký nápoj. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

Snažíme se dle možností o pravidelný denní rytmus a řád, který reaguje na aktuální situaci a potřebu dětí, rodičů i školy. Dále se snažíme naplňovat potřeby dětí, aby se cítily šťastně a spokojeně. Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Nástup dětí je od 6,30 do 8,00 hod. Poté se škola uzavírá. Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Probíhají po celý den a prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami se zřetelem na individuální potřeby dětí.  Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku (přizpůsobujeme se počasí) a mají dostatek volného pohybu nejen ve volné přírodě, ale i na zahradě a i interiéru školy.

Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci s rodičem (moc se neosvědčilo).

Pedagogové respektují potřeby dětí (obecné, vývojové, individuální) reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace klidu, pohody a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není znevýhodněno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Je dodržován stanovený řád.

Pedagogický styl respektuje způsob, jakým jsou děti vedeny. Je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Nedochází k manipulaci s dětmi, zbytečnému organizování a podporování nezdravé soutěživosti dětí.

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztahu mezi dospělými a dětmi se snaží o projevy vzájemné důvěry, toleranci, ohleduplnosti a zdvořilosti, solidarity a vzájemné pomoci a podpory.

Zvláštní pozornost je věnována prevenci šikany a sociálně patologických jevů u dětí.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Plánování pedagogické práce a chod školy je plně funkční, zástupce ředitele vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s kolegyní. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, hasiči, policií, mysliveckým sdružením a Mateřskou školou Kozojedy, kde nám přednáší paní učitelka školení první pomoci. Dále spolupracujeme s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí (depistáž).

Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o individuálních pokrocích v rozvoji učení. Domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí.

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejích záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Mateřská škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program - ,, Díváme se kolem sebe“ který vychází z Rámcového programu pro mateřské školy. Cílem naší školy je spokojené dítě, kterému se snažíme naslouchat, nebojácné, připravené pro vstup do základní školy. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směruje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Uvědomění si …….dospělý je vnímán jako vzor !
 

 • laskavý přístup učitelky ( slovy, gesty )
 • individuálnější přístup na slabší děti -  ( slabší, neprůbojné dítě potřebuje pomoc dospělých - časté oběti agrese)
 • pěstování kooperace - ( silný chrání - pomáhá slabšímu)
 • skupinová práce - hodnotíme výsledek všech - chválíme (i jednotlivce)
 • okamžitá reakce za násilí (slovní upozornění, omezit dítě v činnosti)
 • u mladšího dítěte reakce co nejrychleji po činu - sankci zdůvodnit
 • při četbě pohádek a vyprávění příběhů zdůraznit - násilí má být poraženo kouzlem, dobrým činem…….
 • kultivovat dětskou řeč - hrubost opravovat 

 

Zapojení do projektu

,,Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod II."

reg.č. CZ.02.3.68/0/15_005/0000148

( poskytnutí poradenské služby, logopedické vyšetření, péče )

0

 

Projekt je realizován v období 1.ledna 2016 až 30. červen 2017

cílem projektu je  :

- prohloubení spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a základního vzdělávání s cílem rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka

- vytvoření Místního akčního plánu výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod

 Dne 28.11.2014 byla ukončena realizace projektu „Zateplení vnějšího pláště mateřské školy Vitice“, akceptační číslo projektu 14197283. Projekt byl financován za spoluúčasti fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci 50. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa/oblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy č.p. 104 Vitice, úspora primárních zdrojů energie a tím snížení emisí relevantních látek, především CO2. Realizace projektu zahrnovala zvýšení tepelného odporu budovy zateplením vnějšího pláště budovy mateřské školy v obci Vitice kontaktním stěnovým zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních výplní, provedení nových vnitřních a vnějších okenních parapetů a zateplení střechy v mezistřešním prostoru stavby.

Celkové výdaje projektu: 1.565.999,42 Kč, způsobilé výdaje projektu: 1.010.522,00 Kč, dotace Fondu soudržnosti EU: 858.943,00 Kč, dotace SFŽP: 50.526,00 Kč.


 

Dne 28.11.2014 byla ukončena realizace projektu „Zateplení vnějšího pláště hospodářského pavilonu mateřské školy Vitice“, akceptační číslo projektu 14197603. Projekt byl financován za spoluúčasti fondu soudržnosti Evropské unie a Státního fondu životního prostředí v rámci 50. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa/oblast podpory: 3.2.1. Realizace úspor energie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy hospodářského pavilonu č.p. 102 mateřské školy Vitice, úspora primárních zdrojů energie a tím snížení emisí relevantních látek, především CO2. Realizace projektu zahrnovala zvýšení tepelného odporu budovy zateplením vnějšího pláště budovy hospodářského pavilonu mateřské školy v obci Vitice kontaktním stěnovým zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních výplní, provedení nových vnitřních a vnějších okenních parapetů a zateplení střechy v mezistřešním prostoru stavby.

Celkové výdaje projektu: 1.991.050,47 Kč, způsobilé výdaje projektu: 825.039,00 Kč, dotace Fondu soudržnosti EU: 701.283,15 Kč, dotace SFŽP: 41.251,95 Kč.